Zadar

070103_Zadar_Arbanasi.jpgSamostan Arbanasi

23000 ZADAR
Trg Gospe Loretske 10
Tel. 023/ 309 900

Podružnica u vlastitoj kući u Zadru ustanovljena je 1971. godine. Novi samostan sagrađen je 2006. godine, kamo su sestre preselile iz kuće u ulici V. Lisinskoga. Namijenjen je za duhovne vježbe, susrete sestara i odmor. Održavaju se i duhovne obnove za mlade. Sestre vode dječji vrtić. Djeluju u općoj bolnici, poučavaju vjeronauk u školama, vode crkveno pjevanje i katehiziraju u župi u Arbanasima, Ploča-Dračevac i Smiljevac. Kućna kapela posvećena je Duhu Svetomu.

Samostan franjevaca trećoredaca

23000  ZADAR
M. Klaića 11
Tel. 023/ 350 037

Podružnica je ustanovljena 1949. godine. Sestre vode domaćinstvo u samostanu i sakristansku službu u samostanskoj crkvi.