Misija u DR Kongu

Ljubav prema potrebnima i želja za svjedočenjem Krista sestre vodi na put socijalnog i karitativnog djelovanja ad gentes. Socijalni i karitativni rad sestara trajno je usmjeren odgoju najsiromašnijih i skrbi za društveno ugrožene. Potaknute Duhom i nošene apostolskim žarom godine 1974. lovretske sestre otvaraju misijsku postaju u DR Kongu, tadašnjem Zairu, gdje razvijaju široki djelokrug odgojnog i socijalnog rada. Na afričkom kontinentu oživotvoruju izvornu karizmu Družbe osnivanjem Domaćinske škole za opismenjavanje siromašnih djevojaka i mladih žena u smislu razvoja kršćanske i društvene samosvijesti te pripreme za obiteljski život. Tijekom četrdesetgodišnjeg misijskog djelovanja sestre su razvile široko područje djelovanja. Djeluju u četiri zajednice: u Luhwinji, u Nyantende, u Bukavu-Nguba i Bukavu-Muhungu. Zadnjih godina osobito su se posvetile redovničkom odgoju. Uz sedam sestara Hrvatica u zajednici je trinaest sestara Kongoanka.