Imotski

040701_Imotski.jpg21260 IMOTSKI
Fra Stj. Vrljića 20
Tel.: 021/ 841 115
 
Podružnica u Imotskomu ustanovljena je 1908. godine sa svrhom odgoja i pouke djece u zabavištu i sirotištu. Od početka sestre vode crkveno pjevanje u župi a potom i sakristansku službu. Od 1976. godine, nakon što su više puta bile prisiljene mijenjati mjesto stanovanja, sestre prebivaju u vlastitoj kući koju su naslijedile od gospođe Danice Vučemilović. Sestre katehiziraju i vode liturgijsko pjevanje u župama, u Imotskom, Prološcu i Zmijavcima te poučavaju vjeronauk u školama. Kućna kapelica posvećena je sv. Leopoldu Mandiću