Dječji vrtić "Jordanovac"

Jordanovac 55
10000 Zagreb
Tel.: 01/ 2339 388

Dječji vrtić "Jordanovac" osnovan je 1994. godine u sklopu samostana na Jordanovcu. Javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskoga odgoja i naobrazbe skrbi o djeci predškolske dobi. Ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece u skladu s njihovim razvojnim osobinama i potrebama te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Vrtić djeluje u četiri odgojne skupine - jedna jaslička i tri vrtićke.

Osim radu s djecom, posebna pozornost posvećuje se susretima i suradnji s roditeljima. U vrtiću se tijekom pedagoške godine organiziraju susreti za djecu i roditelje i to za Uskrs, blagdan sv. Nikole, Božić, Majčin dan. Ovi su susreti najčešće obilježeni euharistijskim slavljem i prigodnim programom. Uz to postoji i višegodišnja praksa organiziranja vikend duhovnih obnova za roditelje.

Početak i svršetak školske godine obilježava se zajedničkim izletom i druženjem djece, roditelja i teta iz vrtića. Uz prigodnu priredbu na završetku godine djeca koja odlaze u školu opraštaju se od vrtića.

Dječji vrtić "Jordanovac" sa sjedištem u Zagrebu matična je ustanova i ima dvije podružnice, u Kaštel Lukšiću i Zadru.

Ravnateljica vrtića je s. Sanja Stojić.