VII. Zajednički život

23. Radi ljubavi Božje neka se braća i sestre međusobno ljube kao što kaže Gospodin: Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio.1 I neka djelima pokažu ljubav koju imaju jedni prema drugima.2 I s pouzdanjem neka uzajamno otkrivaju svoju potrebu da jedni drugima potrebno pribave i pruže.3 Blaženi su oni koji jednako ljube drugoga kad je bolestan te im ne može uzvratiti, kao i kad je zdrav te im može uzvratiti.4
I za sve što im se dogodi neka zahvaljuju Stvoritelju i neka žele biti takvi kakvima ih Gospodin hoće, bili zdravi ili slabi.5

24. Ako se katkad dogodi da među njima zbog riječi ili znaka nastane smutnja, neka odmah jedan drugoga ponizno moli oproštenje, prije negoli prinesu dar svoje molitve pred Gospodina.6
Ako bi tko teško zanemario oblik života koji je zavjetovao, neka ga opomene poglavar ili drugi koji bi znali za njegovu krivnju. A neka ga ne vrijeđaju niti ogovaraju, nego milosrdno postupaju prema njemu.7 Svi se moraju brižljivo čuvati da se zbog nečijeg grijeha ne srde niti smućuju, jer srdžba i smetenost priječe ljubav u njima i u drugima.8

     ----------

1    Iv 15,12.
2    Usp. Jak 2,18; 1Iv 3,18; NPr 11,5-6; usp. OKl 18.
3    NPr 9,10.
4    OP 24.
5    Usp. NPr10,3.
6    Usp. Mt 5,24; 18,35.
7    Usp. PMin 15.
8    PPr 7,3; usp. PrKl 9,5; 2P 44.