Pravilo

PRAVILO I ŽIVOT BRAĆE I SESTARA
TREĆEGA SAMOSTANSKOG REDA SV. FRANJE

 

APOSTOLSKA KONSTITUCIJA

Franciscanum vitae

 

IVAN PAVAO II.

na trajan spomen

 

Franjevački način života i u naše vrijeme kao i u prijašnja vremena bez prestanka osvaja mnoge muževe i žene koji žude za evanđeoskim savršenstvom i žeđaju za Kraljevstvom Božjim. Zahvaćeni primjerom svetoga Franje Asiškoga, članovi Trećega samostanskog reda nastoje slijediti samoga Isusa Krista, živeći u bratskoj i sestrinskoj zajednici, javnim zavjetima prihvaćaju obdržavanje evanđeoskih savjeta poslušnosti, siromaštva i čistoće te se predaju različitim oblicima apostolskoga djelovanja. Da bi što savršenije ostvarili svoje životno usmjerenje, trajno se utječu molitvi, gaje među sobom istinsku ljubav i žive u pravoj pokori i kršćanskom odricanju.

Budući da su sadržaj i načela franjevačkoga načina života izvrsno obuhvaćeni u Pravilu i životu braće i sestara Trećega samostanskog reda svetoga Franje i budući da tako sabrani odgovaraju pravoj franjevačkoj ustanovi, puninom svoje apostolske vlasti određujemo, izjavljujemo i proglašavamo da ovo pravilo ima vlastitu snagu i sposobnost da braći i sestrama razloži smisao izvornoga franjevačkog života; uvijek smo naime i posvuda brižljivo razmotrili sve što su o ovome u svoje vrijeme odredili naši predšasnici Lav X. i Pio XI. apostolskim uredbama Inter cetera i Rerum conditio.

Budući da nam je znano kolikom je pomnjom i brigom ovo Pravilo i život prešlo put obnovljenog prilagođavanja i kako je sretno stiglo do konačnoga suglasja za kojim se išlo zajedničkim raspravama i istraživanjima, prijedlozima i ustrajnim radom, čvrsto se pouzdajemo da će ono u budućim vremenima primjereno donositi plodove i ostvarivati ono radi čega je obnovljeno.

Naređujemo da ovaj izraz naše volje trajno bude čvrst i u snazi, sada i ubuduće, usprkos bilo čemu protivnomu.

Dano u Rimu, kod svetoga Petra,
pod Ribarovim prstenom,
dne 8. prosinca godine Gospodnje 1982.,
pete našega papinstva.

Augustin kard. Casaroli
za javne crkvene poslove