Trpanj

040621_Trpanj.jpgTRPANJ 20240
Andričići 1
Tel.: 020/ 743 539
 
Podružnica je ustanovljena 1942. godine. Na molbu općinskog poglavarstva sestre su preuzele vodstvo državnog dječjeg zakloništa. Danas sestre vode liturgijsko pjevanje, katehiziraju te vrše sakristansku službu. Kuća je vlasništvo sestara ostavštinom gospođe Danice Belin, a služi i kao kuća odmora i duhovnih susreta. Kućna kapelica posvećena je Prečistom Srcu Marijinu.