Split

Samostan Lovret

Provincijalno središte
21000 SPLIT, Lovretska 9
Tel.: 021/ 319 660
Faks: 021/ 319 358
021/ 319 805 tajništvo
021/ 319 366 samostan
skolske-sestre-franjevke@st.htnet.hr

Kuća je sagrađena 1914. godine, kamo su sestre preselile iz samostana kod Sv. Ciprijana. Ustanovile su i vodile domaćinsku školu do 1945. godine. Provincijalno je središte i kuća novicijata te dom starijih i bolesnih sestara. Sestre izrađuju crkveno ruho. Djeluju u medicinskoj, njegovateljskoj te socijalnoj službi, poučavaju u školama, katehiziraju i vode liturgijsko pjevanje u župama. Kuća ima polujavnu kapelu posvećenu Presvetom Srcu Isusovu.

Glagoljaška 1

21000 SPLIT, Glagoljaška 1
Tel.: 021/ 345 455

Podružnica je otvorena 1980. godine. Kuća je vlasništvo sestara ostavštinom prof. Slavka i Ljubice Mijić. Sestre katehiziraju, vode liturgijsko pjevanje i vrše sakristansku službu u župi sv. Roka te rade u školi. Kućna kapela posvećena je Svetom Križu.

Franjevački samostan Gospe od Zdravlja

21000 SPLIT,
Trg G. Bulata 3
Tel.: 021/ 340 190

Podružnica je ustanovljena 1949. godine. Sestre vode domaćinstvo u samostanu, vrše službu vratarice, sakristansku službu i vode liturgijsko pjevanje u župi. Sestrinska kapelica posvećena je Presvetom Srcu Isusovu.