V. Kako služiti in delati

18. Bratje in sestre, ki jim je Gospod dal milost, da lahko služijo in delajo, naj kakor ubogi delajo zvesto in predano. Delajo naj tako, da se bodo ogibali lenobe, ki je sovražnica duše, vendar pa naj ne ugašajo tistega duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne stvari1.

 

19. Kot sad dela naj sprejemajo za telo potrebne reči zase in za svoje brate in sestre; to pa ponižno, kakor se spodobi Božjim služabnikom in privržencem svetega uboštva2.

Skrbijo naj, da vse, kar je odveč, razdelijo ubogim3. Nikoli si ne smejo želeti, da bi bili nad drugimi, temveč morajo biti služabniki in podrejeni vsakemu človeškemu bitju iz ljubezni do Boga4.

 

20. Bratje in sestre naj bodo krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponižni. Z vsemi naj vljudno govore, kakor se spodobi. In kjerkoli so ali hodijo po svetu, naj se ne prerekajo in prepirajo in naj ne sodijo drugih5. Rajši naj se kažejo vesele v Gospodu6, vedre in spodobno prijazne7. In naj pozdravljajo: Gospod naj ti da mir!8

1 FPVod 5,1–2; prim. KlVod 7,1–2.

2 FPVod 5,3–4.

3 prim. FNPVod 2,4; 9,8.

4 1 Pt 2,13; 2 FPKr 47.

5 prim. FPVod 2,17; 3,10–11.

6 prim. Flp 4,4.

7 FNPVod 7,16.

8 FOp 23.