IV. Življenje v čistosti zaradi nebeškega kraljestva

14. Bratje in sestre naj pomislijo, s kakšno odliko jih je obdaril Gospod Bog, ko jih je ustvaril in oblikoval po podobi svojega ljubljenega Sina in po podobnosti glede duha1. Ustvarjeni po Kristusu in v Kristusu2 so si izbrali tisti način življenja, ki je utemeljen v besedah in zgledih našega Odrešenika.

 

15. Potem ko so izpovedali zaobljubo čistosti zaradi nebeškega kraljestva3, skrbijo za to, kar je Gospodovega4 in ne smejo delati nič drugega, kakor da si prizadevajo za izpolnjevanje Gospodove volje in da bi ugajali Bogu5.

In vse naj tako delajo, da bo iz njihovih del odsevala ljubezen do Boga in do vseh ljudi.

 

16. Pomnijo naj, da so poklicani po odličnem daru milosti, da bi v svojem življenju razodevali tisto čudovito skrivnost, po kateri je Cerkev eno s Kristusom, Božjim ženinom6.

 

17. Predvsem naj imajo pred očmi zgled preblažene Device Marije, Matere Boga in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tako naj delajo po spodbudi blaženega Frančiška, ki je še posebno častil sveto Marijo, Gospo in Kraljico7, njo, ki je postala Devica Cerkev. Spominjajo naj se, da je brezmadežna Devica Marija sebe imenovala Gospodova dekla8 in naj sledijo njenemu zgledu.

1 FOpom 5,1.

2 Kol 1,16.

3 Mt 19,12.

4 1 Kor 7,32.

5 FNPVod 22,9.

6 prim. Ef 5,23–26.

7 FPozM 1.

8 Lk 1,38.