I. Začetek Vodila

V Gospodovem imenu!

Začetek Vodila in življenja bratov in sester samostanskega tretjega reda svetega Frančiška

 

1. Način življenja bratov in sester1 samostanskega tretjega reda svetega Frančiška je tale: spolnjevati sveti evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa z življenjem v pokorščini, uboštvu in čistosti2.

V posnemanju Jezusa Kristusa in po zgledu svetega Frančiška morajo storiti več in kaj večjega3; dolžni so spolnjevati zapovedi in svete našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prav tako se morajo odpovedati sebi4, kakor je vsak obljubil Gospodu5.

 

2. Skupaj z vsemi, ki hočejo Gospodu Bogu služiti v sveti katoliški in apostolski Cerkvi, naj bratje in sestre tega reda vztrajajo v pravi veri in spokornosti6. Prizadevajo naj si, da bi evangeljsko spreobrnjenje živeli v duhu molitve, uboštva in ponižnosti. Varujejo naj se vsakega zla in do konca vztrajajo v dobrem7, kajti Božji Sin bo prišel v slavi in bo rekel vsem, ki so ga poznali in molili ter mu v spokornosti služili: Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta8.

 

3. Bratje in sestre obljubijo pokorščino in spoštovanje papežu in katoliški Cerkvi9. V istem duhu ubogajo tiste, ki so postavljeni v službo bratstvu10. Kjerkoli živijo in v kateremkoli kraju se srečajo, se morajo duhovno in vljudno sprejemati ter se med seboj spoštovati11. Prizadevajo naj si za edinost in povezanost z vsemi člani frančiškanske družine.

1 prim. FPVod 1,1.

2 prim. KlVod 1,2; KlVod 6,1.

3 2 FPKr 36–39.

4 prim. Mt 16,24.

5 2 FPKr 40.

6 FNPVod 23,7.

7 FNPVod 21,9.

8 prim. Mt 25,34; FNPVod 23,4.

9 prim. FPVod 1,2; KlVod 1,3.

10 prim. KlVod 1,5.

11 FNPVod 7,15.