Vodilo

VODILO IN ŽIVLJENJE BRATOV IN SESTER
SAMOSTANSKEGA TRETJEGA REDA SVETEGA FRANČIŠKA


 

APOSTOLSKA KONSTITUCIJA

Franciscanum vitae

 

Janez Pavel II.

v trajen spomin

 

 

Frančiškanski ideal življenja tudi v našem času nič drugače kakor v preteklih stoletjih nenehno privlači veliko mož in žena, ki hrepenijo po evangeljski popolnosti in jih žeja po Božjem kraljestvu.

 

Navdihnjeni ob zgledu sv. Frančiška Asiškega si člani samostanskega tretjega reda prizadevajo, da bi hodili za Jezusom Kristusom z življenjem v bratski in sestrinski skupnosti z izpolnjevanjem evangeljskih svetov pokorščine, uboštva in čistosti, h katerim se zavežejo z javnimi zaobljubami, ter se posvečajo mnogovrstnim oblikam apostolske dejavnosti. Da bi čim bolj uresničili svoj program, se vztrajno posvečajo molitvi, ohranjajo bratsko ljubezen, živijo v resnični spokornosti in krščanskem zatajevanju.

 

Ker te značilne prvine in nagibe za ideale frančiškanskega življenja v obilju vsebuje Vodilo in življenje bratov in sester samostanskega tretjega reda svetega Frančiška in povsem ustrezajo pristnemu frančiškanskemu duhu, s svojo polno apostolsko oblastjo določamo, naročamo in razglašamo, da ima to Vodilo moč in pomembnost, da bratom in sestram osvetli smisel za pristno frančiškansko življenje. Pri tem smo skrbno upoštevali, kar sta v svojem času o tem določila naša prednika Leon X. in Pij XI. v apostolskih konstitucijah Inter cetera in Rerum condicio.

 

Ker nam je znano, s kakšno zavzetostjo je dokument Vodilo in življenje prehodil pot posodobitve in kako uspešno je po skupnih posvetovanjih, predlogih in obdelavah dosegel zaželeno soglasje, iz tega razloga upravičeno upamo, da bodo izpolnjevanju Vodila in življenja sledili zaželeni sadovi prenove. Zatorej naročamo, naj bo ta naša odobritev neizpodbitna in pridobi svojo polno veljavnost tako sedaj kakor v prihodnje, ne da bi jo oviralo karkoli pri doseganju teh namenov.

 

Dano v Rimu pri svetem Petru

pod ribičevim pečatom

dne 8. decembra 1982,

v petem letu našega papeževanja

 

Agostino kard. Casaroli

Javne zadeve Cerkve