Društvo katoliških gospa

To društvo je bila prva dobrodelna ustanova, ki jo je zamislil in ustanovil škof Slomšek v lavantinski škofiji. O tem piše zgodovinar dr. Fr. Kovačič v svojem delu o Slomšku na 277. strani takole:

»V vedno bolj rastočem Mariboru je Slomšek opazil veliko zapuščene mladine, ki se je potikala po ulicah. Kot velikemu vzgojitelju in ljubitelju mladine so se mu v srce zasmilili ti zapuščeni otroci. Sklenil je potrkati na mehka materinska srca in organizirati skrb za to mladino. Ugodna priložnost se mu je ponudila ob sklepu mariborskega misijona. Deputacija mestnih gospa se mu je prišla zahvalit za misijon. Pri tej priložnosti je položil gospem na srce skrb za ustanovitev dobrodelnega društva, ki naj bi skrbelo za revno žensko mladino. Škofovemu pozivu so se gospe lepo odzvale in že 7. aprila 1860 je bilo društvo ustanovljeno pod imenom Društvo katoliških gospa, ki je kmalu vsaj v majhnem okviru začelo skrbeti za revne deklice. To društvo je po Slomškovi smrti pripomoglo, da so v Maribor prišle šolske sestre, predvsem iz karitativnih namenov.«

V letu 1862 je bil škof Slomšek v Rimu v avdienci pri papežu Piju IX. Med drugim mu je sveti oče priporočil, naj poskrbi tudi za vzgojne zavode, kakor mu bo pač mogoče. O tem nadalje dr. Kovačič v že omenjenem zgodovinskem delu na 282. strani piše naslednje:

»Na predvečer praznika svetega Vincencija Pavelskega je (škof Slomšek) sklical Društvo katoliških gospa ter jim podelil od papeža izročen blagoslov; ob tem pa jim je sporočil željo svetega Očeta o vzgojnem zavodu in izrazil upanje, da bodo gospe to tudi izvršile. In tako so se lotile dela … Iz tega se je razvil zavod šolskih sester in se razrasel v mogočno drevo; lahko bi rekli, da ga je zasadil Slomšek.«

Predsednica tega prvega dobrodelnega društva v Mariboru je bila grofica Zofija Brandys.