Kateheza

Od početka 60-ih godina, odgovarajući karizmi Družbe i potrebama mjesne Crkce, sestre odlaze na župe i to u prvom redu radi pomoći u pastoralu: u katehizaciji i socijalnom radu u župi. Danas sestre aktivno rade u župnom apostolatu kao katehistkinje i voditeljice liturgijskoga pjevanja. Mnoge od njih poučavaju i vjeronauk u školama. Tako danas u katehizaciji te u odgojno obrazovnom području (škole, župe) radi oko 30 sestara.