13. 08. 2019. Proslava blagdana Preobraženja Gos...
Dana 6. kolovoza u našem samostanu, na siguratskom Taboru u Dubrovniku proslavile smo blagdan...
12. 08. 2019. Obnova zavjeta
Mi sestre: s. Pascasie Nsimire Bigabwa, s. Anny Furaha Kalumire i s. Antoinette Mapendo Barhafumwa...
03. 08. 2019. Proslava Gospe od Otoka i porcijun...
Znate li gdje je Otok? Kako ih u našoj Hrvatskoj ima više vjerujem da biste teško pogodili na koji...
18. 07. 2019. Gospodine, što hoćeš da učinim?
Gospodine, što hoćeš da učinim? - geslo je prvog ljetnog kampa za djevojke od 10. do 14. srpnja u...
08. 07. 2019. Na susretu misionara
Svake se godine organizira susret misionara koji su iz Hrvatske pošli propovijedati Radosnu vijest...