Za svoj ću vas narod uzeti

4. siječnja 2017. - 12:09 -- šsf

Na početku nove godine, točnije 2. siječnja, prema tradiciji, u Zadru je održan susret katehistkinja, sakristanki i orguljašica naše Provincije. Susretu pod naslovom Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom (usp. Izl 6,7), koji je animirala s. Rebeka Anić, prisustvovala je dvadeset i jedna sestra. Kroz predavanje, rad u skupinama i raspravu razmišljale smo o izabranju Božjega naroda kroz povijest, o slici koju imamo o sebi kao dijelu Božjeg naroda te što smo, kao takve, pozvane donijeti ovom svijetu. Posebno smo se zadržale na pitanju: Što ja, ti, mi – zajednica, možemo učiniti da ljudi videći nas kažu idemo s vama jer vidimo da je s vama Bog. Zahvalne smo s. Rebeki koja je u nama uspjela probuditi pitanja važna za naš život i apostolsko djelovanje. 

s. Tamara Bota