VI. Život u siromaštvu

21. Neka se sva braća i sestre trude da slijede poniznost i siromaštvo Gospodina našega Isusa Krista1 koji je, premda bogat2 nada sve, htio u svijetu, zajedno s Blaženom Djevicom Marijom, svojom Majkom, izabrati siromaštvo3 i sam je sebe oplijenio.4
I neka imaju na pameti da nam od čitavoga svijeta ne treba ništa drugo, nego, kako kaže apostol, kad imamo hranu i odjeću, zadovoljimo se time.5 I neka se osobito čuvaju novca.6
I neka se raduju kad se nađu među jednostavnim i prezrenim osobama, među siromašnima i slabima i bolesnima i gubavima, i onima što kraj puta prosjače.7

22. Oni koji su doista siromasi duhom8 slijedeći primjer Gospodinov ništa sebi ne prisvajaju niti kome što osporavaju, već kao prolaznici i došljaci žive u ovom svijetu.9 Ovo je ona ljepota uzvišenoga siromaštva koja nas je učinila baštinicima i kraljevima nebeskoga kraljevstva,10 osiromašila stvarima, uzvisila krepostima.11
Ovo neka bude naš dio koji vodi u zemlju živih.12 Tomu posve privrženi, radi imena Gospodina našega Isusa Krista, ništa drugo nikada pod nebom ne želimo imati.13

     ----------

1    NPr 9,1.
2    2 Kor 8,9.
3    2P 5; usp. PrKl 6,3.
4    Fil 2,7.
5    1 Tim 6,8; NPr 9,1.
6    NPr 8,11; usp. PPr 5,4.
7    NPr 9,2.
8    Usp. OP 14.
9    Usp. 1Pt 2,11; PPr 6,1-2; usp. PrKl 8,1-2.
10    Usp. Jak 2,5.
11    PPr 6,4.
12    Ps 141,6.
13    PPr 6, 5-6; usp. PrKl 8,5-6.