Seminar za juniorke

9. ožujka 2020. - 10:00 -- šsf

Mi sestre s privremenim zavjetima smo radosne što smo bile na seminaru organiziranom za nas o temi „Osjećaj osobnog identiteta i pripadnosti zajednici s vlastitom karizmom“. Seminar je održan u duhovnom centru „Amani“ u Bukavuu od 1. do 3. ožujka a animirao ga je o. Wenceslas Kiaka, DI.

Voditelj nam je pomogao produbiti shvaćanje osobnog identiteta i osjećaja pripadnosti zajednici. Identitet osobe možemo definirati kao sveukupnost karakteristika koje određuju pojedinu osobu i utječu na to kako je kao takovu doživljavaju drugi. Također smo produbili shvaćanje karizme pojedine družbe kao njezin identitet. Karizma je besplatni i milosni dar što su ga utemeljitelji dobili od Boga i stavili u praksu služenja drugima. Voditelj je naglasio tri osnovne dimenzije karizme.

  • Mistična dimenzija koja se razvija iz susreta s Kristom. Shvatile smo da je naša karizma prvenstveno živjeti Evanđelje iz ljubavi prema Bogu u potpunom zajedništvu s Njime i međusobnom zajedništvu sa sestrama.
  • Asketska dimenzija odnosi se na sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje za naše biti i ostvarivati ono što smo pozvane biti i živjeti. Naša Utemeljiteljica nas poziva na povratak Evanđelju.
  • Apostolska dimenzija je ostvarivanje suosjećanja i milosrđa; život u zajednici kao život u povlaštenom, svetom mjestu gdje Bog prebiva u svakoj sestri.

Voditelj je istaknuo znakove koji ukazuju na osjećaj pripadnosti zajednici a to su: pripadnost Kristu, ulaganje sebe u zajednicu, ulaganje zajednice u svaku sestru, življenje karizme zajednice, izgradnja osjećaja pripadnosti obitelji kao jedinstvenom tijelu, ugradnja u poslanje zajednice. Važno je posvješćivati pripadnost Družbi, Provinciji, mjesnoj zajednici u kojoj živimo sa njenim poslanjem u prihvaćanju svake sestre u njezinoj različitosti; izgrađivati jedinstvo kroz pozorno slušanje svake pojedine u iskrenoj ljubavi.

Zahvaljujemo zajednici što nam je omogućila seminar. Puno nas je obogatio i nadamo se da će doprinijeti našem cjelovitom rastu i sve većoj svijesti da smo školske sestre franjevke Krista Kralja.

s. Gisèle Cirhuza