Sastanak kućnih predstojnica

4. prosinca 2017. - 15:39 -- šsf

U svjetlu svetkovine Krista Kralja i uoči prve nedjelje došašća, u subotu 2. prosinca, održan je godišnji sastanak kućnih predstojnica u provincijalnoj kući na Lovretu. Krist Kralj, u kojemu je sva punina božanstva naš je Spasitelj koji nas oslobađa od svakoga zla, izbavlja nas od “vlastiˮ koja porobljuje naš život. Možemo mu s povjerenjem, stoga, povjeriti svoj život jer On nas uči da je najbolji put da ostvarimo sebe, dar našeg pristanka i našega služenja, čime najbolje surađujemo na pomirenju ljudi u pravednosti i miru.

Cilj susreta kućnih predstojnica naše Provincije, bio je “sagledati pravo stanje u našim zajednicama i učiniti sve da odgovorno i s puno osjetljivosti pratimo svaku sestru i zajednicu u cjeliniˮ (iz poziva provincijalne predstojnice na sastanak).

Zazivom Duha Svetoga i molitvom Hvalospjeva mudrosti (Mudr 9,1-6.9-11) zatražile smo od Kralja svemira da nam dade mudrost svoju da spoznamo što je njemu milo i da nas osnaži za življenje naše svakidašnjice.

Nakon uvodne molitve prof. fra Šimun Bilokapić nam je imao vrlo inspirativno izlaganje na temu Autoritet i posluh. Posvijestio nam je kako je autoritet danas poljuljan do te mjere da je postao neprihvatljiv pa je dosta teško obnašati dužnosti koje sa sobom nosi određeni autoritet. Predavač je izložio pet stilova autoriteta koji se međusobno razlikuju u komunikaciji, interakciji i sveukupnom djelovanju i vođenju. Prvi je autoritarni autoritet koji upravlja na način da podložni gotovo nema pravo niti misliti, a kamoli djelovati bez zapovijedi ili dozvole poglavara. Podložni autoritet je toliko bojažljiv da je najpogodniji za manipulaciju sa strane snažnijih pojedinaca. Administrativni autoritet je menedžerski profil osobe koji možda odgovara u upravljanu firmama, sekularnim društvima i organizacijama, ali ne i u našim zajednicama. Pomirljivi autoritet kojega odlikuje blagost i dobrohotnost prema svima, ponaša se kao da stoji izvan zajednice, negdje ispred vrata zajednice koja se boji otvoriti i ući unutra. I na koncu animator autoritet koji je najprimjereniji i najpoželjniji u našim redovničkim zajednicama jer je to profil poglavara koji je zapravo duša zajednice, onaj koji je u samom srcu zajednice te promiče suodgovornost i suradnju, a vlast shvaća kao služenje. To je poglavar kojega u djelovanju vode, s jedne strane Evanđelje, a s druge duh utemeljitelja, a zajednicu animira tako da potiče i podržava sve dobre ideje i inicijative za osobnu i zajedničku izgradnju.

U zaključku nam je predavač rekao da pravi autoritet mora biti karizmatična osoba, proročkog duha koji zna razlučivati, ali i služiti. Zadaća autoriteta je, dakle, animirati zajednicu, ohrabrivati pojedince, voditi zajednicu u duhu Evanđelja pa nam je potrebno više mistike, tj. duboke povezanosti s Kristom Kraljem ljubavi, pravde i mira. On sam je svojom otkupiteljskom smrću udario temelje kraljevstvu u kojemu će ljubav biti vrhovni zakon.

Kroz izvješća pojedinih sestara, koja su slijedila nakon predavanja mogle smo donekle vidjeti kakvo je stanje u našim zajednicama po pitanju molitvenog života, apostolata, odnosa prema vremenitim dobrima i našega pogleda u budućnost zajednice. Sve izneseno u izvješćima poslužilo nam je za dodatnu diskusiju kao i za poticaje koje nam je, u svom izlaganju uputila provincijalna predstojnica s. Andrea Nazlić. Iako smo svjesne naše stvarnosti kada je riječ o dobi sestara, prosjeku naših godina, zdravstvenom stanju velikog broja sestara, uglavnom smo izražavale optimizam zbog potencijala koji još uvijek leže u svakoj od nas. Odlučujemo se, stoga, ne samo nizati godine u životima pojedinaca i zajednice nego dodavati života našim godinama gledajući s ponosom na sve što smo do sada kao zajednica i pojedinci napravili, živeći aktivno i s radošću našu sadašnjost te s povjerenjem predajući Kralju kraljeva sebe osobno i našu budućnost kao zajednice, kako bi On kraljevao u našim srcima i preko nas se ostvarivalo Njegovo kraljevstvo među nama i u svijetu.

s. Klaudija Todorić