Pravda, mir i očuvanje stvorenoga - seminar za redovnike i redovnice

16. veljače 2017. - 19:59 -- šsf

 

Seminar

Pravda, mir i očuvanje stvorenoga (PMOS)

Promicatelji PMOS-a u redovničkim zajednicama u HR i BiH

 

Split, 18. - 22. travnja 2017.

 

Tema: “Življenje i promoviranje ispravnih odnosa (PMOS) sa sobom, s drugima, sa stvorenim i s Bogom”

 

Opširnije o seminaru i programu u privitku.