Kraljevstvo je Božje kao...

15. studenoga 2016. - 19:41 -- šsf

Međuprovincijski susret postulantkinja i novakinja Školskih sestara franjevaka Krista Kralja održan je u Zadru – Arbanasi, od 11. do 13. studenog 2016. godine u samostanu sestara provincije Presvetog Srca Isusova. Ovaj susret, osmišljen kao svojevrstan tečaj, odnosno uvod u meditaciju, predvodila je s. Franka Bagarić, sestra provincije Svete Obitelji, odabravši za temu misao iz evanđelja Kraljevstvo je Božje kao… S postulantkinjama i novakinjama došle su i njihove odgojiteljice: s. Karolina Bašić, s. Celina Vidak i s. Marijana Selak.

Prvoga dana tečaja ukratko smo se predstavile, nakon čega je uslijedilo uvodno predavanje s. Franke o molitvi, s naglaskom na meditaciju. Pojasnivši razliku između meditacije u kojoj se aktiviraju duševne moći: razum, volja i osjećaji pomoću slike, riječi ili prirode i kontemplacije u kojoj se duševne moći umiruju, s. Franka nas je tijekom sva tri dana vodila od meditacije Svetoga Pisma (lectio divina), prirode (šetnje u osami, promatranja pustinjske ruže), glazbe (s naglaskom na aktivno izvođenje kanona duhovnog sadržaja), pokreta tijela (molitvenih gesti), slike (poučne priče u crtežima), do meditacije svijeće koja simbolizira Krista. Bila je to prilika da svaka od nas pronađe način meditiranja koji je najsrodniji njezinoj duši, sa sviješću da je svaka vrsta meditacije bitno potkrijepljena riječju Božjom.

Nit vodilja ovoga tečaja, razmatranje na temu Kraljevstvo je Božje kao… oživjelo je u nama brojnim nadahnućima koje smo nesebično dijelile u izvještajima koji su uslijedili nakon zadanih meditacija.

Zajedništvo koje se očitovalo u radosti i druženju još je jedan znak koji ukazuje kako je dobro i kako je milo zajedno živjeti na slavu Bogu i da smo jedna drugoj najveći znak i potpora na putu. Neka Gospodin ispravi naše krive staze i ojača nas u pravoj vjeri, čvrstoj nadi i savršenoj ljubavi, o kojoj možemo zajedno sa sv. Franjom meditirati i kontemplirati cijeloga života, zagledane prije svega i ponajviše u sveti križ našega Spasitelja.

Po završetku tečaja s. Marta Škorić provela nas je zadarskim Poluotokom ukazujući nam na njegove kulturološke i vjerske znamenitosti.

Vlatka Katkić, postulantkinja