Korizmena duhovna obnova

20. ožujka 2019. - 09:48 -- šsf

Na poziv s. Lidije Bernardice Matijević došao sam u subotu 16. ožujka na duhovnu obnovu u samostan Školskih sestara franjevaka na Lovretu. Tema je bila Grijeh i obraćenje. Na obnovi je prisustvovalo 11 učenika iz različitih škola i gradova, a većinom su bili učenici Nadbiskupijske klasične gimnazije iz Splita. Na početku obnove smo se upoznali i izvukli poruku Duha Svetoga koja nam je služila za motivaciju i razmišljanje. Tako sam ja izvukao poruku iz teksta proroka Ezekiela.

Bili smo podijeljeni u pet skupina a svaka je obrađivala jednu temu. Tekstovi su bili starozavjetni, a moja je skupina obrađivala priču o Josipu i njegovu bratu Judi koji traži hranu za sebe i svoju braću. Zadatak svake grupe je bio obraditi tekst i u njemu pronaći sličnost s današnjicom i kako poruku biblijskoga teksta možemo primijeniti u našem životu. Nakon obrade tekstova zaključili smo kako se svijet nije mnogo promijenio, da se isti problemi javljaju i danas. Tražili smo njihove razloge te načine da se oni izbjegnu tako da se prijestup uopće ne dogodi.

Na kraju susreta molili smo Večernju zajedno sa sestrama u samostanskoj kapeli.

Karlo Perković