IV. Život u čistoći radi Kraljevstva nebeskoga

14. Braća i sestre neka paze na koliku ih je čast uzvisio Gospodin Bog, jer ih je stvorio i oblikovao na sliku svoga ljubljenoga Sina po tijelu i na svoju priliku po duhu.1 Po Kristu i u Kristu stvoreni,2 odabrali su ovaj oblik života koji je utemeljen na riječima i primjerima našega Otkupitelja.

15. Oni koji zavjetuju čistoću poradi kraljevstva nebeskoga3 brinu se za ono što je Gospodnje i ništa drugo nemaju činiti osim ići za voljom Božjom i njemu ugađati.4 I sve neka tako čine da iz djela odsijeva ljubav prema Bogu i prema svim ljudima.

16.  Neka se sjećaju da su po uzvišenom daru milosti pozvani očitovati u svom životu ono čudesno otajstvo Crkve, po kome je ona vezana za božanskog zaručnika Krista.5

17. Neka pred očima imaju prije svega primjer preblažene Djevice Marije, Majke Boga i Gospodina našega Isusa Krista. To neka čine po nalogu blaženoga Franje, koji je osobito štovao Mariju, Gospodaricu i Kraljicu, koja je djevica crkvom postala.6 I neka se sjećaju da je bezgrješna Djevica Marija sebe nazvala službenicom Gospodnjom,7 pa neka slijede njezin primjer.


     ----------

1    OP 5,1.
2    Usp. Kol 1,16.
3    Mt 19,12.
4    NPr 22,9; usp. 1 Kor 7,32.
5    Usp. Ef 5,23-24.
6    PMB 1.
7    Lk 1,38.