Iščekivanje

21. svibnja 2018. - 15:54 -- šsf

Danas na svetkovinu Duhova kod nas je posebno svečano jer je naša samostanska kapela posvećena Duhu Svetome.      To je posebna milost jer malo je kapela i crkava takvog naslovnika. Svečanu sv. Misu predvodio je o. Nikola Barun, TOR.     U svojoj propovijedi potaknuo nas je da preispitamo svoju vjeru. Također nas je potaknuo da budemo poput apostola koji su iščekivali ispunjenje Isusovog obećanja. Nisu znali kada i kako će se ispuniti. Njihova vjera je bila velika i obećanje se ispunilo. Od tada nisu više živjeli po tijelu već po Duhu. A mi?

Mi smo iščekivale i 50 dana se pripremale. Je li se i za nas danas ispunilo obećanje? Jesu li se ispunila iščekivanja?           Na neka pitanja u sebi treba izreći odgovore, a po našem životu će se rezultat odgovora vidjeti.  Vidjet će se koliko smo apostoli današnjice, radosni Kristovi svjedoci te produžena „ruka“ Duha Svetoga.

Svaki dan trebamo moliti sa  sv. Augustinom: Diši u meni, ti, Duše Sveti, da sveto mislim. Potiči me, ti, Duše Sveti, da sveto radim. Privlači me, ti, Duše Sveti, da sveto ljubim. Jačaj me, ti, Duše Sveti, da sveto čuvam. Čuvaj me, ti, Duše Sveti, da sveto nikad ne izgubim.

Pojedinačno, ali i kao zajednica.

s. Rita Maržić