II. Prihvaćanje ovoga života

4. Oni koji po Gospodnjem nadahnuću1 dođu k nama s nakanom da prihvate ovaj život neka budu dobrohotno primljeni. U prikladno vrijeme neka budu predstavljeni poglavarima koji imaju vlast primiti u bratstvo.2

5. Poglavari neka se uvjere da pripravnici istinski prihvaćaju katoličku vjeru i crkvene sakramente.3 Ako su prikladni, neka budu uvedeni u život bratstva. I neka im se brižno protumači sve što se tiče ovoga evanđeoskog života, osobito one Gospodinove riječi: Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.4 I hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.5

6. Tako neka pod Gospodnjim vodstvom započnu život pokore, znajući da se svi trajno imamo obraćati. U znak obraćenja i posvećenja evanđeoskom životu neka obuku poniznu odjeću i neka se jednostavno vladaju.6

7. Kad završi vrijeme kušnje, neka budu primljeni u poslušnost s obećanjem da će zauvijek obdržavati ovaj život i pravilo.7 Zapostavljajući svaku skrb i tjeskobnu brigu, neka se trude što bolje mogu služiti, ljubiti, častiti i klanjati se Gospodinu Bogu čistim srcem i neporočnom dušom.8

8. Neka u sebi trajno izgrađuju stan i prebivalište9 onome koji je Gospodin Bog svemogući, Otac i Sin i Duh Sveti,10 tako da nepodijeljena srca rastu do sveopće ljubavi trajno se obraćajući Bogu i bližnjemu.11

----------
1    Usp. OR 16.
2    NPr 2,1; usp. PPr 2,1.
3    Usp. PPr 2,2; PrKl 2,2.
4    Mt 19,21.
5    Mt 16,24; usp. NPr 1,2-3; PrKl 2,8.
6    Usp. NPr 2,14.
7    PPr 2,11; usp. PrKl 2,8.
8    NPr 22,26; usp. OP 16.
9    Usp. Iv 14,23.
10    NPr 22,27.
11    Usp. 1P 5-10; 48-53.