I. U ime Gospodnje!


Počinje Pravilo i život braće i sestara Trećega samostanskog reda svetoga Franje.


1. Sadržaj života braće i sestara Trećega samostanskog reda svetoga Franje jest ovo: obdržavati sveto Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista, živeći u poslušnosti, u siromaštvu i u čistoći.1 Slijedeći Isusa Krista po primjeru svetoga Franje,2 dužni su činiti više i bolje vršeći zapovijedi i savjete Gospodina našega Isusa Krista i treba da se odriču samih sebe3 kao što je svatko Bogu obećao.4

2. Neka braća i sestre ovoga reda sa svima koji u svetoj katoličkoj i apostolskoj Crkvi hoće služiti Gospodinu Bogu ustraju u pravoj vjeri i pokori.5 Oni žele ovo evanđeosko obraćenje živjeti u duhu molitve i siromaštva i poniznosti. I neka se odriču svakoga zla i neka ustraju u dobru do kraja,6 jer će sam Sin Božji doći u slavi i reći će onima koji su ga poznavali i koji su mu se klanjali i koji su mu služili u pokori: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta.7

3. Braća i sestre obećavaju poslušnost i poštovanje Papi i Katoličkoj crkvi.8 U istom duhu neka slušaju one koji su postavljeni za službu bratstvu.9 I gdje god bili i na kojem god se mjestu našli neka se međusobno duhovno i brižno prihvaćaju i poštuju.10 I neka gaje jedinstvo i zajedništvo sa svim članovima franjevačke obitelji.


    ----------

1    Usp. PPr 1,1; PrKl 1,2.
2    Usp. 2P 36-39; PrKl 6,1.
3    Usp. Mt 16,24.
4    2P 40.
5    NPr 23,7.
6    NPr 21,9.7    Mt 25,34; NPr 23,4.
8    PPr 1,2; usp. PrKl 1,3.
9    PPr 1,3; usp. PrKl 1,5.
10    NPr 7,15.