Duhovna obnova za članove crkvenih zborova

18. prosinca 2017. - 16:16 -- šsf

Uoči treće nedjelje došašća, u subotu, 16. prosinca 2017. godine, održana je duhovna obnova za članove crkvenih zborova na kojoj je prisustvovalo tridesetak pjevača. Tema duhovne obnove koju je predvodila s. Mirja Tabak bila je Raspjevani Njemu na slavu.

Nakon poticajne uvodne meditacije s. Mirja je progovorila o pjevanju u liturgiji te o važnosti i ulozi pjevačkoga zbora u liturgiji. U svome izlaganju nastojala je, oslanjajući se na crkvene dokumente o liturgijskog glazbi, dati odgovore na pitanja o kojem je pjevanju riječ, koji su razlozi i svrha vjerničkog pjevanja u liturgiji, koja su temeljna obilježja duhovnosti te kolika je važnost duhovne dimenzije predvoditelja liturgijskog pjevanja, odnosno pjevačkog zbora u liturgiji.

Nakon toga sudionici su u radu po skupinama imali priliku razmijeniti iskustva, promišljajući prije svega o pozitivnim, a i negativnim aspektima koja uočavaju u svojem crkvenom zboru. U izvješću skupina među pozitivnim aspektima istaknuta je unutarnja ispunjenost članova tim uzvišenim služenjem Bogu, spoznaja ljepote u zajedničkom pjevanju, njihova međusobna povezanost i rast u ljubavi, sve dublje shvaćanje liturgije i poniranje u Kristova otajstva. Također, istaknuto je pozitivno zračenje voditeljica zborova. Zamijećeni su i plodovi dugogodišnjeg dolaska na probe – glazbena pismenost koja se ustrajnim zalaganjem postupno gradi i proširuje. Kao problem istaknut je nedostatak podmlatka, što treba promatrati u širem kontekstu iseljavanja mladih i opadanja broja vjernika uopće. Za usavršavanje u zborskom pjevanju predložene su dodatne edukacije, a za osobni i zajednički rast u vjeri redovne duhovne obnove za članove zbora.

U zadnjem dijelu uslijedila je kratka radionica – uvježbavanje pjesme gdje je s. Mirja pokušala primijeniti temeljna pravila tehnike pjevanja. Na kraju susreta voditeljicama zborova  i pjevačima stavila je na srce da nastoje intenzivnije raditi oko odgoja novih naraštaja za liturgijsko pjevanje i njihovo aktivno sudjelovanje u liturgijskim slavljima i životu župne zajednice općenito.

Susret je završio radosnim druženjem i pjesmom, a vidljivo zadovoljstvo pokazatelj je korisnosti ovakvog oblika susretanja te je ujedno poticaj da se i u budućnosti ovakvi skupovi održavaju i njeguju.

 s. Vlatka Katkić