Diplomirale

31. srpnja 2014. - 14:26 -- s. Samuela Šimunović

S. Deodate Musimwa Baganda je diplomirala na Višem pedagoškom institutu, odsjek za francuski jezik, te postigla akademski naslov *lisance, L2*, visoke stručne spreme. Dana 23. srpnja uspješno je obranila diplomski rad naslovljen: „Sociokritički vid romana *Cvijeće u blatu* – od Antoine Tshitungu Kongolo“.

S. Emilenne Nankafu Burhagereza je diplomirala na Višem institut za obiteljski pastoral i postigla stupanj *gradue, G3*, više stručne spreme. Dana 21. srpnja uspješno je obranila završni rad s temom: „Utjecaj slavlja vjenčanja na život u obitelji i društvu u gradu Bukavuu: matično područje Ibanda“.

S. Deodate i s. Emilienne imale su svečanu proklamaciju o uspješnom završetku studija, svaka na svom institutu, dana 31. srpnja 2014.

Neka je hvala i slava vječnom Bogu!