Čestit Božić!

24. prosinca 2018. - 10:49 -- šsf

I Riječ tijelom postade
i nastani se među nama
i vidjesmo slavu njegovu.
Doista, od punine njegove
svi mi primismo,
i to milost na milost.

Iv 1,14.16

Čestit Božić i blagoslovljena Nova godina!