Božansko čitanje

5. svibnja 2017. - 10:21 -- šsf

Prema Provincijskom planu za ovu godinu, u Ngubi-Bukavuu, 29. i 30. travnja održan je seminar o Lectio Divina – Božanskom čitanju. Nas šesnaest sestara iz sve četiri zajednice sudjelovale smo na seminaru. Voditelj seminara bio je o. Flobiret Kombi, asumpcionist. On nam je predstavio i produbio značenje svake od četiri etapa ovog načina molitve.

Lectiočitanje teksta je prva etapa i jako važna za ulaženje u njegovu dubinu. Njoj prethodi zaziv Duha Svetoga da On koji je nadahnuo svetog autora, vodi i nadahnjuje nas. Jasno isčitavanje teksta pomaže shvaćanju Riječi. Isto tako priprema za molitvu kao odabir prikladnog prostora, način sjedenja koji ne umara već pomaže biti smiren i pribran.

Meditationmeditiranje teksta je druga etapa u kojoj tražimo kako se Bog objavio preko ovog teksta, tražimo poruku u pojedinoj riječi, rečenici, i zaustavimo se na njoj. Prepustimo da nas tekst iznenadi i postane Živa riječ.

Oratiomolitva je etapa u kojoj meditacija i susret s Riječi postaje izrečena molitva. To je razgovor čovjeka s Bogom preko kratkih izrečenih molitvi bilo zahvale, hvale, prošnje, kajanja, adoracije.

Contemplationkontemplacija je etapa odmora u Gospodinu. Otkriva nam tko je Bog što nam omogućava da se nastanimo u Njemu. Učimo ljubiti za Boga, ljubiti Boga i ljubiti kao Bog.

Kontemplacija je dar Božji, dar koji prelazi naša zamišljanja. Dovodi nas u zajedništvo s Bogom i ovo iskustvo dovodi do promjene u nama, u našem konkretnom svakodnevnom životu. Otkrivajući u kontemplaciji ljepotu Boga, otkrivamo i našu osobnu ljepotu, a isto tako i naše grijehe u svijetlu Božjeg milosrđa.

Bit ovog božanskog čitanja je komunikacija – znak ljubavi i zajedništva čovjeka i Boga. Kontemplacija je preobrazila apostole, njihove geste i riječi postaju geste i riječi Krista. Lectio divina hrani naše svjedočanstvo Radosne vijesti. Slušanje Božje riječi nas uči pažljivijem slušanje svake od nas. Ovo slušanje nam pomaže da ponovno usmjerimo i usredotočimo naš život na Krista u bilo kojoj situaciji našeg života. Bitno u Lectio Divina je susret s Gospodinom, usmjeravanje našeg pogleda na Onoga koji čini da smo ovdje zajedno.

Neka nam milost Božja otvori pamet i srce kako bismo preko čitanja Njegove riječi mogle otkriti samog Boga i sebe, baš kao i učenici iz Emausa.

s. Espérance Casinga