Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi…

17. rujna 2017. - 15:34 -- šsf

Dana 16. rujna, na spomendan sv. Ciprijana a uoči blagdana Rana našeg sv. oca Franje, u zajedništvu sa sestrama, svećenicima, rodbinom i prijateljima, rekla sam Bogu svoje doživotno DA, a sestre koje su slavile 60 i 50 godina redovničkog života utkale su u euharistijsko slavlje svoju hvalu i slavu Bogu.

Svečano euharistijsko slavlje u kapeli provincijalnog središta u Splitu predvodio je hvarsko-bračko-viški biskup mons. Slobodan Štambuk. Osvrćući se na čin doživotnog redovničkog zavjetovanja, u svojoj je homiliji rekao da se predanje Bogu polaganjem doživotnih zavjeta može usporediti i nazvati mladom misom zavjetovanice. Nadalje, obraćajući se svim sestrama a na poseban način jubilantkinjama, naglasio je da želja za potpunim sjedinjenjem s Kristom donosi i unosi u naš život svježinu, kako pjeva psalmist: rod donose i u starosti, sočni i puni svježine (Ps 92,15). Poželio nam je da naše djelovanje bude uvijek puno svježine a ne puko poučavanje. A da ljubav bude naše propovijedanje.

Zahvaljujem se svim sestrama, mons. Štambuku, svećenicima, bogoslovima, rodbini i prijateljima što su bili sa mnom u mojem slavlju. Iznad svega zahvaljujem Bogu koji me svojom milošću pozvao. Usrdno Ga molim da svoje naklonosti ne udalji od mene, i od svih nas (usp. Ps 66,20). Hvala vam, sestre, za sve!

s. Dragica Karlić