Blagoslov dvorane u Nyantende

17. lipnja 2014. - 21:02 -- s. Samuela Šimunović

Gradnja velike višenamjenske dvorane u srednjoj školi Sv. Ante Padovanski u Nyantende započela je još 18. siječnja 2008. godine. S obzirom na procjenu troškova gradnje, dvorana se činila daleki san i nemoguća misija. S druge strane postojala je svijest o potrebi jedne takve dvorane u sklopu srednje škole. S. Mislava Prkić, ravnateljica škole, obrazloživši važnost i potrebu dvorane, zajedno sa zajednicom se upustila u taj rizik. Bilo je trenutaka kad se stvarno pomišljalo: nemoguća misija je zbilja nemoguća. Ali, hvala Bogu, želja činiti dobro za selo i učenike te škole je uvijek prevladala.

Lijepo je činiti dobro, ali nemoguće ga je činiti sam. U zidove te “ljepotice” ugrađeno je puno dobrote, odricanja, molitve i radosnog dijeljenja mnoštva, mnoštva ljudi, mnogih nama nepoznatih. Ali, Bogu nitko nije nepoznat i svaki dar dan u skrovitosti Bog vidi i blagoslivlja. I kao što majka poslije poroda u radosti novog rođenja zaboravi porođajne muke, a sakramentom krštenja dijete se posvećuje Bogu, tako smo i mi zaboravili sve „porođajne muke“ gradnje i svečano blagoslovili taj novi objekt. Sveta voda blagoslova i molitve nisu pale samo na zidove i ispunile unutrašnjost dvorane već su dotakle i blagoslovile živote svih naših dobročinitelja.

Dana 17. lipnja 2014. upriličen je svečani blagoslov dvorane i proslava blagdana zaštitnika škole sv. Ante Padovanskog. Euharistijsko slavlje u župnoj crkvi u Nyantende predvodio je o. Jeanne Marie Vianneyi Kitumani, koji je odgovoran za sve katoličke škole u nadbiskupiji Bukavuu, uz koncelebraciju o. Andre de Riddera, projektanta dvorane, DI i o. Chrispin Zagabe, OFM, duhovnika škole. Tijekom misnog slavlja podijeljeni su i sakramente kršćanske inicijacije za učenike škole. Njih 14 je primilo krštenje, a 24 krizmu. Poslije misnog slavlja spustili smo se u procesiji niz brežuljak do škole. Uz blagoslov dvorane posebno su blagoslovljeni učenici završne - šeste godine, koje sljedećih dana čeka državna matura. Uslijedila je zabava, posebno draga učenicima kada su konačno školske uniforme mogli zamijeniti „civilnim odijelom“.

U svom zahvalnom govoru predsjednik zbora roditelja je zahvalio svima nazočnima te svima koji utkivaju svoje živote u poučavanje i odgoj djece. Posebno je zahvalio našoj redovničkoj zajednici koja živi i djeluje u tom selu i s puno žrtve i ljubavi se daje u odgoj mladih.